Esko Kiviranta- Edustajasi Eduskunnassa -

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa kehitetään

Nykylain mukaan yrityksessä palkansaajana työskentelevä yrittäjän perheenjäsen voidaan katsoa työttömyysturvaa haettaessa yrittäjäksi, vaikka hän ei omistaisi yrityksestä mitään. Näin ollen hänen asemansa poikkeaa muista palkansaajista työttömyysturvan osalta.

Tuoreessa hallituksen eduskunnalle antamassa lakiesityksessä ehdotetaan, että tällaista henkilöä pidettäisiin työttömyysturvaa myönnettäessä palkansaajana. Esityksen tavoitteena on parantaa yrityksessä työskentelevän perheenjäsenen oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan ja näin vähentää työttömäksi jäämiseen liittyviä taloudellisia riskejä perheyrityksessä työskenneltäessä.

Muutos on tärkeä ja perusteltu. Liian usein ei-omistava perheenjäsen on joutunut taloudelliseen ahdinkoon, koska hänet on kohtuuttomasti katsottu yrittäjäksi vain sillä perusteella, että hän työskentelee perheyrityksessä. Keskustan johdolla tämä byrokratiaongelma ratkaistiin viimein hallituksen budjettiriihessä tänä vuonna.

Esko Kiviranta
Kansanedustaja, kesk.

Varsinais-Suomen vaalipiiri